Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Manifest είναι μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία, απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζομένους πανελλαδικά και έχει αναγνωρίσει τον ανθρώπινο παράγοντα ως την κινητήριο δύναμη της επιτυχίας της. Έτσι βασίζει τις πολιτικές και πρακτικές της πάνω σε αρχές όπως το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός, δημιουργώντας για τους ανθρώπους της ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον, όπου η καινοτομία και η παραγωγικότητα επικροτούνται και ανταμείβονται.

Για την Manifest η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι υψίστης σημασίας για την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της και υποστηρίζει ο,τι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, η εταιρική υπευθυνότητα και στάση είναι καθοριστικής σημασίας για να καταφέρει η χώρα μας να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Έχοντας αυτό ως γνώμονα και αντιλαμβανόμενη την προσπάθεια που όλοι η επιχειρηματική κοινότητα οφείλει να κάνει, συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Our official blog
Manifest at Google plus