Σεμινάριο Global Sustain

 

Η Manifest, στηρίζοντας έμπρακτα την Αξιακή Αποτίμηση Κοινωνικών Δράσεων, είχε τη χαρά να προσφέρει το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Global Sustain, με τίτλο «SROI – SOCIAL VALUE & IMPACT MEASUREMENT», στο οποίο παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές αλλά και οι σύγχρονες μέθοδοι εντοπισμού και μέτρησης της κοινωνικής αξίας. 

Our official blog
Manifest at Google plus