Σίτιση εργαζόμενων μιας επιχείρησης


Με ποιους τρόπους μπορούμε να διασφαλίσουμε την καθημερινή σίτιση των εργαζομένων μιας επιχείρησης;

Η καθημερινή σίτιση των εργαζομένων μιας επιχείρησης μπορεί να διασφαλιστεί, είτε με την λειτουργία και διαχείριση ενός εστιατορίου/κυλικείου εντός της επιχείρησης, είτε με την δημιουργία μενού και παράδοση γευμάτων απ’ ευθείας στους εργαζομένους.

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα παροχής θρεπτικής και ισορροπημένης τροφής, ώστε να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες κάθε εργαζομένου, καθώς επίσης και η υλοποίηση των διαδικασιών καλύπτοντας απόλυτα τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις προδιαγραφές του HACCP.

 

Αύξηση παραγωγικότητας μέσα σε ένα καθαρό εργασιακό περιβάλλον

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων επικεντρώνονται σε καινοτόμες στρατηγικές μάρκετινγκ, μοναδικές προσφορές προϊόντων, ελκυστικές πωλήσεις για τις υπηρεσίες, εξαιρετικές ειδικές εκδηλώσεις με σκοπό τις δημόσιες σχέσεις και διατηρούν υψηλά τα ποιοτικά επίπεδα των προϊόντων. 

Ενώ όλες αυτές οι προσπάθειες και τεχνικές είναι εξαιρετικοί τρόποι για να βελτιώσει μια εταιρεία τα συνολικά καθαρά έσοδα της, υπάρχει κάτι που κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις όψεις: ένα καθαρό γραφείο.

Περισσότερα...

Facility Management: Λειτουργικότητα με προστιθέμενη αξία

Μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον εκτός από την παραγωγική διαδικασία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις σχέσεις απόδοσης και εξάρτησης που δημιουργούνται ως προς τα εταιρικά αποτελέσματα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτελούν και αυτά αναπόσπαστο κομμάτι της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας ενός οργανισμού.

Το Facility Management φέρει την ευθύνη για αυτά τα στοιχεία προωθώντας όμως ταυτόχρονα και πρακτικές με θετικά αποτελέσματα που επεκτείνονται σε όλο το φάσμα και ενέργειες της εταιρείας.

Περισσότερα...

Our official blog
Manifest at Google plus