Ολική Ποιότητα

Για την Manifest, Ποιότητα είναι ότι ορίζει ο πελάτης των Υπηρεσιών μας.
Και ξεκινά από το μεμονωμένο περιστατικό επαφής, έως την αθροιστική εξυπηρέτηση από τις επαναληπτικές υπηρεσίες.
Για την Manifest ένα στοιχείο είναι αδιαπραγμάτευτο : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Ποιότητα μέσα από την δέσμευση, την διάθεση, την ειλικρίνεια, την υπευθυνότητα, την ταχύτητα και την συνέπεια της εξυπηρέτησης.

Η εγγύηση για την Ποιότητα πέρα από τις Διαδικασίες και τα Συστήματα, είναι οι άνθρωποι.
Γιατί δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει με επιτυχία την ποιότητα, αν δεν έχει εξασφαλίσει πρώτα μια ικανοποιημένη ομάδα ανθρώπων, που διαθέτει αγάπη γι’ αυτό που κάνει.

Our official blog
Manifest at Google plus